Ücret Bordrosu

Ücret Bordrosu hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz tek adres

Kıdem tazminatı tutarının hesaplanması

Kıdem tazminatı işçinin çalışma süresince geçen her bir yıl için, giydirilmiş son brüt ücretinin otuz günlük tutarıdır. Bir yıldan artan süreler için ise aynı ücret üzerinden oranlama yapılarak ödeme yapılır.

 Giydirilmiş son brüt ücretten kasıt; İşçiye verilen ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyim aile çocuk konut yardımı vb. çıkarlardır. Süreklilik göstermeyen yardımlar ise kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Örneğin evlenme yardımı. Bu ödemelerin yıllık tutarının 365 e bölünmesi suretiyle çıkan ücret günlük ücrete ilave olur.

 Örnek;

 İşçinin Kıdemi;                          1 yıl 1 ay 19 gün

Aylık son brüt ücret;                   1.200 YTL

İkramiye (yılda 2 maaş)             2.400/12       200 YTL

Yakacak yardımı                         480/12         40 YTL

Yemek parası    (aylık)                                   26 YTL

TOPLAM                                    1.466 YTL

 

 

1 yıl için kıdem tazminatı:      1.466 YTL

1 ay için kıdem tazminatı:      1.466/12 = 123 YTL

19 gün için kıdem tazminatı:  1.466/365*19 = 77 YTL

Toplam kıdem tazminatı:       1.666 YTL

Comments are closed.