Ücret Bordrosu

Ücret Bordrosu hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz tek adres

Etiket: işten çıkış nedenleri

Sigortalı Bildiriminde Tek Bildirim Uygulaması, İşten Çıkış Nedenlerindeki değişiklik

01.08.2009 tarihinde yayınlanan yasa hükmüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 ile Türkiye iş kurumuna verilen İşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmıştır. 01.08.2009 tarihinden sonra işe giren veya çıkan personeller için İşe Giriş Bildirgesi veya İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesi yeterli olacaktır. 01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Ayrılış Nedenleri de değişmiştir. Programda […]